Biernacki

Biernacki

Zakłady Przemysłu Mięsnego "Biernacki" są jednym znajbardziej rozwijających się zakładów branży mięsnej w Polsce. Jest to firma prywatna w 100% oparta na polskim kapitale.